15 Mei 2007

Sains Komputer


Sains komputer (computer science) secara umumnya adalah pengkajian perhitungan (computation) dan pemprosesan maklumat, sama ada dari segi perkakasan (hardware) mahupun perisian (software). Seorang yang pakar dalam bidang perkomputeran dipanggil saintis komputer. Hal ini adalah kerana sains komputer merupakan salah satu cabang daripada aliran sains.

Skop sains komputer masih tidak dapat dipisahkan dengan jelas memandangkan bidang ini meliputi aspek yang amat luas dalam kehidupan manusia dan skopnya akan terus berkembang selari dengan perkembangan kemajuan teknologi. Sebagai contoh, pada suatu masa dahulu telefon bimbit lebih dikaitkan dengan bidang kejuruteraan (engineering) , akan tetapi apabila teknologi telefon bimbit semakin berkembang, terdapat banyak teknologi daripada aliran sains komputer diserapkan ke dalam alatan ini. Kemajuan robotik semakin banyak menyerapkan elemen-elemen sains komputer seperti kepintaran buatan (AI - Atificial Intelligence) untuk menjadikan sesebuah robot lebih bijak.

Bidang ini mendapat tawaran meluas di dalam universiti dalam dan luar negara memandangkan ia merupakan bidang yang menarik perhatian serta mendapat tempat yang meluas dalam industri. Antara perkara penting dalam sains komputer adalah bahasa pengaturcaraan (programming language). Bahasa pengaturcaraan adalah bahasa yang boleh digunakan untuk menulis perisian komputer (computer software). Antara bahasa pengaturcaraan yang popular ialah C dan Java.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...