28 Disember 2007

Putek latih usahawan teknikal Bumiputera

Program Usahawan Teknologi (Putek) sebahagian daripada Program Pembangunan Usahawan Majlis Amanah Rakyat (MARA) diwujudkan pada 1996, iaitu tahun pertama pelaksanaan Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK-7). Pelancaran program itu sejajar hasrat kerajaan melahirkan lebih ramai usahawan teknikal Bumiputera di seluruh negara. Menerusi program itu, usahawan baru yang berminat menceburi bidang perniagaan, khususnya berasaskan kemahiran, akan dibantu melalui pakej kemudahan, sokongan & bantuan galakan.

Bantuan diberikan sehinggalah mereka mampu berdikari & menguruskannya sendiri. Program itu disasarkan kepada lepasan pelatih institusi teknikal Mara seperti Institut Kemahiran Mara, Giat Mara, Infotech Mara, institusi teknikal awam & swasta serta siswazah dalam bidang teknikal. Antara perniagaan yang diberikan keutamaan ialah bidang berkaitan elektrik/elektronik, mekanikal, teknologi aluminium, jahitan pakaian, kek & pastri, kimpalan, komputer & teknologi maklumat serta motosikal. Setiap usahawan yang menyertai program itu akan diberikan bantuan secara pakej meliputi kemudahan latihan seperti kursus pembentukan usahawan, pengurusan perniagaan & asas teknikal mengikut bidang perniagaan. Selain itu kemudahan sewa peralatan & mesin serta pembiayaan perniagaan usahawan teknikal juga disediakan. Dalam pada itu, pegawai Mara sentiasa memberi khidmat rundingan & bimbingan projek menerusi Skim Pakar Runding usahawan Mara. Pemantau & susulan bagi menilai kemajuan serta perkembangan usahawan dibuat dari semasa ke semasa. Putek dijalankan dalam 4 fasa yang antaranya peserta perlu mengikuti kursus pembentukan usahawan bagi tempoh 15-20 hari secara berperingkat bagi fasa satu.

Ia terbuka kepada Bumiputera berumur antara 18 tahun hingga 50 tahun dengan memiliki sekurang-kurangnya sijil kemahiran asas dari IKM, Giat Mara atau lain-lain institusi teknikal yang berkaitan. Bagi bidang elektrikal, pemohon perlu mempunyai sijil yang dikeluarkan Suruhanjaya Tenaga. Pemohon perlu mempunyai pengalaman kerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya setahun bagi yang mempunyai sijil kemahiran asas atau sekurang-kurangnya 2 tahun bagi yang tidak mempunyai sijil kemahiran tetapi mempunyai pengalaman kerja.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...