23 Januari 2008

Rangkaian data saham amanah

Suruhanjaya Sekuriti (Security Commission - SC) telah memperkenalkan pangkalan data (database) saham amanah secara dalam talian (online), termasuk prospektus, surat ikatan amanah, laporan tahunan (annual report) & penyata kewangan atau laporan pengarah semua amanah saham Malaysia yang diterbitkan daripada 1996 hingga sekarang. Pangkalan data secara dalam talian itu bermanfaat terutama kepada yang menjalankan kajian perbandingan amanah saham. Inisiatif itu diterajui Pusat Pembangunan Industri Sekuriti (SIDC) sebagai sebahagian inisiatif pembangunan keseluruhan perpustakaannya untuk mengenalpasti, menggabung & menyediakan capaian atas talian kepada data pasaran modal & maklumat yang akan memperkenalkan pendidikan pelabur & menyokong penyelidikan pasaran modal. Akses pangkalan data hanya untuk pengguna berdaftar sebagai ahli perpustakaan SIDC. Keanggotaan individu berjumlah RM50 setahun manakala korporat yang membenarkan 3 penama berjumlah RM500 setahun. Borang pendaftaran boleh didapati secara dalam talian di laman web SC, http://www.sc.com.my/ .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...