05 Februari 2008

Perkahwinan misyar

Sejarah perkahwinan misyar

-Dikatakan mula wujud & dilaksanakan di tanah Arab pada tahun 1825.
-Perkahwinan seumpama itu banyak berlaku di kalangan wanita yang berkedudukan tinggi & berpendapatan lumayan di negara Arab Saudi serta beberapa nagara Teluk.
-Bermaksud suami tidak perlu memikul tanggungjawab memberi nafkah zahir seperti wang ringgit & pakaian, tetapi cukup hanya dengan memenuhi nafkah batin isteri.
-Boleh jika mendapat keizinan daripada pihak perempuan yang perlu dibuat secara bertulis bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini.

Sokong perkahwinan misyar diamalkan

-Tidak seharusnya timbul persoalan mengenai penghinaan terhadap wanita kerana mereka sudah memberikan keizinan.
-Sesuai untuk wanita yang berharta.
-Bagi mengatasi masalah wanita yang belum lagi mendirikan rumah tangga.
-Mampu mengurangkan masalah berkaitan dengan kegiatan maksiat yang wujud dalam masyarakat.

Tidak sokong perkahwinan misyar diamalkan

-Tidak bersesuaian dengan corak kehidupan masyarakat di Malaysia.
-Dianggap menghina wanita kerana tujuan perkahwinan misyar hanya untuk menghalalkan hubungan seksual.
-Suami terlepas dari tanggungjawabnya sebagai ketua rumah kerana tidak perlu bayar nafkah zahir kepada isteri & anak.
-Kesucian ikatan perkahwinan tidak seharusnya dipermain-mainkan kerana ia adalah satu perjanjian yang dibuat antara wali & si lelaki untuk mengambil seseorang wanita sebagai isteri yang sudah ditentukan syarak.
-Dianggap lebih teruk daripada mutaah iaitu perkahwinan yang mempunyai tarikh atau tempoh tertentu bagi sesebuah perkahwinan memandangkan perkahwinan misyar tiada tempoh ditetapkan.
-Jika si suami merasakan hendak meninggalkan isterinya maka dia boleh berbuat demikian. Si suami juga mempunyai kuasa dalam menentukan berapa lama dia hendak hidup bersama wanita yang dikahwininya.
-Perkahwinan itu juga mungkin memberi peluang kepada pihak lelaki untuk bertukar-tukar pasangan kerana mereka boleh berkahwin & meninggalkan isterinya pada bila-bila masa saja.
-Pelaksanaan perkahwinan ini akan menambahkan lagi masalah perceraian di negara ini & berlakunya pertambahan dari segi bilangan ibu tunggal.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...