28 November 2012

AHB: Pulangan Lumayan Risiko Rendah

Pelaburan penting sebagai persediaan masa akan datang kepada individu. Namun, pemilihan pelaburan juga memainkan peranan penting bagi memberi manfaat kepada pelabur itu sendiri. Antara yang terbaru ditawarkan di pasaran adalah Amanah Hartanah Bumiputera (AHB).

Apakah objektif utama pelancaran AHB kepada orang ramai? 

Objektif utamanya adalah untuk membuka peluang kepada kaum Bumiputera dalam pelaburan pemilikan hartanah komersial perdana, terutamanya di bandar raya utama di Malaysia. Oleh itu, pelaburan dalam AHB ini amat sesuai untuk pelabur Bumiputera kerana ia memberikan pulangan yang lumayan dan stabil pada risiko yang rendah. Ia juga menggunakan pendekatan syariah dan boleh dijual semula dengan segera sekiranya wang pelaburan ini diperlukan oleh pelabur untuk tujuan lain.

Apakah kelebihan jika melabur dalam AHB? 

AHB menawarkan suatu kelainan iaitu pelaburan di dalam hartanah komersial perdana di lokasi strategik terutamanya di Lembah Klang. Ia adalah peluang pelaburan pada risiko yang rendah dan dikawal selia secara langsung oleh kerajaan. Dengan pelaburan minimum iaitu hanya RM500, skim AHB ini mampu disertai oleh sebahagian besar Bumiputera. Seterusnya penyertaannya juga amat mudah iaitu melalui semua cawangan Maybank di seluruh negara.

Apakah kelebihan dalam pelaburan hartanah seperti ini dan apakah impaknya kepada pelabur? 

Antara kelebihan dalam pelaburan hartanah terutamanya AHB adalah menerusi Unit Amanah berteraskan Hartanah Perdana iaitu pelaburan yang kukuh dan mempunyai risiko lebih rendah berbanding kebanyakan pelaburan lain. Pada jangka panjang, nilai hartanah dan kadar sewaan bagi lokasi di pusat bandaraya lazimnya akan meningkat naik. Selain itu, AHB adalah pelaburan yang rendah dengan harga RM1 seunit iaitu pelaburan minimum RM500 dan tambahan serendah RM100 saja. Malah, ia mudah disertai dan berisiko rendah. Pelabur pula akan dapat mengurangkan risiko kerugian pada nilai pokok pelaburan dengan harga seunit tetap pada RM1.

Jika dilihat pembabitan Bumiputera dalam bidang pelaburan agak kurang berbanding dengan kaum lain. Oleh itu, apakah inisiatif PHB dalam menarik lebih ramai kaum Bumiputera untuk melabur terutama dalam bidang hartanah? 

Kurangnya pembabitan Bumiputera dalam bidang hartanah adalah kerana ia memerlukan modal yang besar. Oleh itu, PHB menyahut seruan kerajaan untuk memantap dan meningkatkan pemilikan dan pegangan Bumiputera dalam pemilikan menguntungkan hartanah komersial utama di Lembah Klang melalui pelancaran AHB yang mana hanya terbuka kepada kaum Bumiputera saja.

- MM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...