25 November 2012

Tip Pembungkusan Untuk Usahawan Bumiputera

Isu pembungkusan kurang menarik punca produk Bumiputera sukar dipasarkan ke luar negara, tidak sepatutnya dipandang remeh kerana semua usahawan seharusnya menekankan aspek pembungkusan produk untuk persaingan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Ramai usahawan masih tidak tahu teknik pembungkusan yang mampu memberi impak terbaik.

Sejauh manakah keberkesanan teknik pembungkusan dan pelabelan dapat membantu produk usahawan untuk dipasarkan?

Secara umumnya produk usahawan terutama Bumiputera berkualiti, namun pembungkusan belum mencapai mutu dikehendaki. Teknik pembungkusan dan pelabelan makanan memainkan peranan sangat penting dalam pengeluaran produk makanan. Paling penting, usahawan perlu mematuhi Akta Makanan 1983 kerana dengan adanya pengetahuan mengenai akta itu, ia boleh membawa produk mereka pergi sehingga peringkat antarabangsa berikutan semua yang termaktub di dalam akta berkenaan menepati kehendak pasaran tempatan dan global.

Apakah langkah pertama yang perlu diambil usahawan jika mereka ingin mengeluarkan produk berasaskan makanan?

Kita lihat ramai usahawan Bumiputera terbabit dalam sektor berasaskan makanan, namun perkara utama adalah mempunyai asas perniagaan dan mengambil tahu mengenai aspek perundangan berkaitan. Dengan adanya pengetahuan ini, usahawan dapat menghasilkan produk bermutu dan menepati standard diperlukan, sekali gus membolehkan mereka bersaing di semua peringkat pasaran. Malah Akta Makanan 1983 mempunyai banyak maklumat yang perlu diketahui, terutama mengenai penggunaan pengawet, penstabil, pembungkusan, pelabelan, pengendalian makanan dan banyak lagi.

Bagaimana untuk memastikan usahawan mencapai tahap terbaik dalam pembungkusan, pelabelan serta pengendalian makanan?

Usahawan harus peka dengan perubahan yang sentiasa berlaku dan perlu banyak bertanya tanpa rasa malu dan bimbang. Mereka juga dinasihat mengikuti seminar, kursus dan bengkel anjuran kerajaan atau swasta. Selain itu, usahawan perlu mengikuti sebanyak mungkin kursus berkaitan perniagaan makanan seperti kursus pembuatan makanan yang betul, teknik pembungkusan dan pelabelan, pengendalian makanan, kewangan, pemasaran dan kursus yang boleh membantu usahawan berjaya dalam industri makanan. Produk yang dihasilkan usahawan Bumiputera berkualiti, tetapi perlu dibaiki dari segi teknik pengeluaran, pembungkusan dan pelabelan. Masih ramai tidak mengetahui kewujudan Akta Makanan 1983 dan tidak tahu pihak mana perlu dihubungi jika ada masalah. Jika usahawan mempunyai kemusykilan, mereka boleh menghubungi Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan di Kementerian Kesihatan Malaysia atau layari www.insken.gov.my untuk maklumat kursus yang diadakan bagi membantu usahawan tempatan.

Bagaimana teknik pembungkusan, pelabelan dan pengendalian makanan yang betul secara amnya?

Teknik pembungkusan yang betul boleh memanjangkan jangka hayat produk. Teknik pelabelan perlu mempunyai semua maklumat diperlukan termasuk nama sebenar makanan, ramuan, alamat, berat bersih, tanda halal, tarikh tamat, fakta nutrisi dan kod bar. Seterusnya, semua pengendali makanan diwajib mengikuti kursus asas pengendali makanan meliputi antaranya, penyakit bawaan air dan keracunan makanan.

- MM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...