05 Januari 2013

Keluarga Mainkan Peranan Banteras Jenayah

Apabila bercerita tentang jenayah pasti yang membayangkan ialah perkara yang membahayakan dan menakutkan. Malah lebih teruk ia melibatkan perkara-perkara yang menentang adat dan budaya termasuklah melanggar undang-undang Islam. Jenayah itu, jika dibiarkan pastinya membawa kemudaratan, sebab itu adalah menjadi satu kepentingan bersama untuk membanteras kegiatan jenayah daripada terus berleluasa.

Keluarga dan masyarakat setempat memainkan peranan penting untuk bersama-sama kerajaan dan pihak polis mencegah kegiatan jenayah seperti sumbang mahram, rogol, seks luar nikah, pembuangan bayi dan lain-lain. Justeru, ahli keluarga perlu prihatin dan mengambil berat atas langkah-langkah pencegahan bagi mengelak ahli keluarga terlibat dengan kegiatan jenayah atau menjadi mangsa akibat kegiatan jenayah.

Antara program yang akan dilaksanakan oleh kerajaan bersama NGO yang terpilih adalah program teras seperti kemahiran keibubapaan, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial dan juga program kesedaran keselamatan keluarga. Melalui program ini, ia bertujuan untuk menggembelingkan ahli keluarga, komuniti dan NGO setempat dalam usaha pencegahan jenayah di kawasan setempat tetapi juga membangun dan memperkukuhkan sistem-sistem sokongan sosial termasuklah yang sedia ada di dalam komuniti.

Dengan ada program seumpama itu, ia bukan sekadar mampu mengeratkan lagi kekeluargaan sesama masyarakat tetapi juga mampu memperkukuhkan lagi hubungan. Malah lebih penting, ia dapat mempertingkatkan kualiti hidup dengan mengekalkan ketenteraman , keselamatan dan kebajikan rakyat selaras dengan kemajuan ekonomi.

- UMO
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...