30 April 2008

Kaedah membangunkan blog sendiri

Blog adalah istilah terkini yang diperkenalkan dalam dunia web bagi membolehkan pemiliknya menulis serta mengetengahkan pelbagai perkara, termasuk maklumat harian pemilik, pengalaman serta isu yang berlaku di dunia ketika ini. Ia yang juga singkatan bagi 'weblog' atau laman web peribadi itu membolehkan orang ramai untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa perlu bimbang sekatan daripada kerajaan.

Kali ini anda akan diketengahkan kaedah membangunkan blog pengguna sendiri. Bagi blog yang dimiliki Google, ia dilengkapi aspek pembelajaran antaramuka yang mudah untuk dipelajari atau difahami. Kepada pengguna internet yang baru berhasrat membangunkan blog sendiri, mereka perlu melayari laman web http://www.blogger.com/ untuk peringkat permulaan. Di laman utamanya, anda pasti dapat melihat senarai nama blog yang dikemaskini yang turut dilengkapi rangkaian aktiviti semasa yang berlaku dalam talian.

Sebagai permulaan, untuk membangunkan blog sendiri, anda perlu memilih butang membangunkan blog sendiri (Create Your Blog Now). Bagi membolehkan aspek pembangunan blog berjalan lancar, pengguna perlu memiliki akaun Google yang akan membolehkan pemiliknya menggunakan pelbagai perkhidmatan Google. Kemudian, anda perlu memilih nama yang hendak dipaparkan pada paparan utama blog itu yang kemudian akan disusuli dengan panduan arahan seterusnya. Apabila tajuk blog anda sudah dipilih, langkah seterusnya membabitkan penetapan alamat web pemilik bagi blog masing-masing yang boleh dipilih daripada rangkaian yang disediakan. Contoh alamat penuh blog pemilik adalah seperti http://(nama blog).blogspot.com/ yang akan ditempatkan dalam dunia virtual.

Apabila langkah membangunkan blog diikuti, pemilik boleh melihat sendiri hasilnya termasuk pesanan terkini yang dimasukkan dalam blog masing-masing. Blog adalah perantaraan terkini bagi membolehkan pengguna dunia web berkongsi pengetahuan. Bagi memastikan paparan teknologi terkini itu dapat memberikan faedah kepada penggunanya, pemilik blog disaran untuk hanya mengetengahkan kandungan web yang boleh membangunkan minda masyarakat bukan sebaliknya.
Enhanced by Zemanta
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...